جذب سرمایه گذار

با توجه به ارتباط آرشان با سرمایه گذاران فرشته، جسورانه و همچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی، جذب سرمایه مورد نیاز برای یک کسب و کار، جزو خدمات ویژه آرشان می باشد. در این خصوص علاوه بر معرفی و تنظیم جلسات با سرمایه گذاران، مشاوره هایی در خصوص آماده سازی پاورپونت pitch در اختیار کارآفرینان محترم قرار داده خواهد شد. همچنین پارامترهای محاسبه شده و خروجی های زیرسیستم های "سود و حسابرسی" و "مدیریت KPI" از پانل مدیریتی کارسا، گزارش هایی خواهند بود که در آن جلسه به سرمایه گذار ارائه می گردند.