مشارکت در کسب و کار

آرشان در مورد زمینه کسب و کارهایی که جذاب بوده و دارای تیم اجرایی باانگیزه باشد، اقدام به مشارکت می نماید. در اینصورت پس از بررسی های اولیه و جلسات فی مابین، در خصوص نحوه و میزان مشارکت با تیم کارآفرین توافق خواهد شد.اگر تمایل به همکاری و مشارکت با آرشان در خصوص کسب و کار راه اندازی شده و یا در شرف راه اندازی دارید، لطفا از طریق تکمیل فرم زیر، آنرا به اطلاع ما و افتخار همکاری با شما را نصیب ما نمایید.